Membits system och hemsidor är för tillfället otillgängliga med anledning av en planerad flytt och byte av servrar.

Arbetet är planerat att genomföras söndag den 3/2 2019 kl 08:00 och beräknas pågå 1,5 till 3 timmar.